מספרי טלפון שימושיים:

ביקור רופא:
הפניקס-*3455  להקיש "2" –ת.ז#–"1"–"1"
מגדל-(פמי פרמיום).03-5688190
הראל-חברת מדיקס5226*

 

שירותי גרירה:

דרכים(פניקס בעיקר)- *2008

שגריר-*8888

נתי-*8808

 

תיקון נזקי צנרת:
אמינות אקספרס – טלפון: 1-700-70-71-71

שחר צנרת -טלפון: 1-700-700-420 או 5420*

 

 

שירות תיקונים למוצרי חשמל:
אמינות אקספרס – טלפון: 1-700-70-71-71

מעבדות פל- טלפון :1-800-221-808 או 03-5727100

שחר אסיסטנס - טלפון :1-800-440-440