הפניקס-*3455

מגדל-039201010

פספורטקארד-*9912

הראל-*2735

מנורה- *2000

שגריר - *8888

נתי שירותי דרך -*8808

הפניקס נזקי צנרת-*5420